Bryllup

Sang hører med i ethvert bryllup! Mitt bryllupsrepertoir er stort. Har du spesielle ønsker vil de bli møtt. Ønsker du forslag på sanger kan du få det. Jeg synger både i kirken og evt. på festen.
Men du, ta kontakt i god tid, særlig hvis du planlegger å gifte deg i høysesong. Se også mine referanser.

Begravelser

Å synge i en begravelse er for meg ikke bare en jobb. Mitt hjertes ønske er at min sang kan være med på å trøste de sørgende. Min bønn er at Herrens nåde skal hjelpe familie og venner til å løfte blikket mot himmelen - selv i den mørkeste stund. Jeg samarbeider med bl.a. Tore E Nilsens Begravelsesbyrå og Halden og Omegn Begravelsesbyrå.

Konserter

Å sitte ned å lytte til en konsert er en herlig opplevelse. Jeg har de siste årene fått lov til å være solist ved flere slike anledninger. Ofte sammen med gode musiker- og sangervenner, andre ganger som solist for et kor.
De siste årene har jeg sunget i flere sommerkonserter i bl.a. Olavskapellet i Sarpsborg og Gamlebyen i Fredrikstad. Da blir det alltid et variert program med klassisk musikk, musikaler, viser og spirituals.

Gudstjenester

Sang i kirke og menighet har en dobbel hensikt. Den skal være til velsignelse og oppbyggelse for mennesker, og den skal gi ære og pris til Jesus. Jeg ser ingen motsetning mellom de to uten betjener både ved å synge solosang og ved å lede menigheten innfor tronen i lovsang.

Ta kontakt! 95 888 468